Lese- / lærevansker

Lese- og lærevansker - Nedsatt øye koordinasjon

Lese- og lærevansker - Nedsatt øye koordinasjon

Lese- og lærevansker er ikke forårsaket av lav intelligens, men nedsatt samkjør mellom flere områder i hjernen som er involvert i å samle inn visuell informasjon, bearbeide og forstå visuell informasjon, og lagre informasjonen. Disse funksjonsforstyrrelsene kan utløses av flere forskjellige årsaker. Inkludert arv, forstyrret utvikling som følge av for tidlig fødsel, forstyrret utvikling som følge av fysisk eller psykisk traume som for eksempel hjernerystelse eller overgrep, eller det kan være en del av andre diagnoser og utviklingsforstyrrelser som for eksempel ADHD eller Tourettes syndrom.

Selv om det er flere forskjellige årsaker til lese- og lærevansker, viser forskning at det kan være flere felles funksjonsforstyrrelser hos personer med lese- og lærevansker sammenlignet med personer som ikke har det. Det viser seg at barn og voksne som har lese- og lærevansker også har nedsatt balanse og koordinasjon, nedsatt finmotorisk kontroll over målbevisste øyebevegelser, og nedsatt samkjør og bearbeidelse av forskjellig bevegelses informasjon fra balanseorganet i det indre øret sammen med bevegelses informasjon fra nakken og øyne. Dette gjøre det mer utfordrende å samle inn og bearbeide riktig visuelle detaljer og dermed gjør det vanskeligere å «knekke» lesekoden, forstå innholdet i setningene som leses, og vansker med lære og huske informasjonen som leses.

Når man leser er det viktig med god finmotorisk kontroll og koordinasjon over de målbevisste øyebevegelsene og finjustert samkjør mellom bevegelses informasjon fra nakken og hodet slik at øyne flyter kontrollert over bokstaver og ord som skal leses. Dersom man har nedsatt kontroll over disse funksjonene, kan man sammenlignet det med å skjelve på hånden når man filmer med et videokamera. Bildet blir uklart og det blir vanskelig å se og analysere detaljene ordentlig, og man må anstrenge seg betydelig mer for å holde konsentrasjonen. Når øyne ikke flyter smidig over bokstaver og ord, men istedenfor hopper forbi bokstaven eller ordet som man skal lese. Bli det mer utfordrende for hjernen å sette sammen riktig bokstaver til riktig ord og mening. Dette kan medfører vansker med å forstå og huske innholdet i det man leser, og ved høytlesing kan man høre at personen uttaler ordet feil eller uttaler feil ord. Og har spesielt vansker med å uttale lange ord.

Flere forskningsstudier bekrefter at barn og voksne som har dysleksi også har spesielt vansker med å utføre kontrollerte målbevisste øyebevegelser som er nødvendig når man leser, og har nedsatt øye-hånd koordinasjon. Finmotorisk kontroll og koordinasjon over målbevisste øyebevegelser som brukes ved lesing, kan måles ved hjelp av videonystagmografi (VNG). Dette er sofistikert databasert utstyr som kartlegge hvilke former for ukontrollerte øye bevegelser personen har, og gir viktig informasjon om hvilke deler av hjernen som har funksjonsforstyrrelser. Sammen med en rekke andre avanserte databaserte tester som utfordrer øye-hånd koordinasjon, balanse, koordinasjon, og som måler hjernenes aktivitet. Kan man kartlegge hvordan man kan skreddersy nevrologisk rehabilitering som kan forbedre hvordan hjernen samkjører og bearbeider forskjellig bevegelsesinformasjon, og forbedre finmotorisk kontroll og koordinasjon over målbevisste øye bevegelser som kan gjøre det lettere å lese og lære.

Videonystagmografier en av våre standard tester for å kartlegge hjernenes funksjonsforstyrrelser:

Forskning viser også at man kan bruke samme type øvelser som blir brukt til å rehabilitere pasienter som har nedsatt finmotorisk kontroll og koordinasjon over målbevisste øyebevegelser etter hjerneslag, hjernerystelse, eller svimmelhet og nedsatt balanse kan hjelpe å forbedre målbevisste øyebevegelser hos barn og voksne med lese- og lære vansker. Dette kan inkludere blant annet øye øvelser, øvelser om legger vekt på å samkjøre bevegelses informasjon mellom øyne, nakke og balanse organet i det indre øret, og koordinasjons øvelser med armer og ben.  

Hvilke type øvelser som kan hjelpe å forbedre finmotorisk kontroll og koordinasjon over målbevisste øye bevegelser og forbedre øye-hånd koordinasjon er individuelt og må tilpasses etter en grundig undersøkelse. Temaet til Sentrumklinikken BrainCamp har lang og god erfaring med undersøkelse og tilpassing av nevrologisk rehabilitering som kan forbedre kontroll og koordinasjon over målbevisste øyebevegelser hos personer som har lese- og lærevansker.

Denne videoen gir deg en introduksjon til din første undersøkelse hos oss:

  Referanseliste:
 • Aasef     G. Shaikh and David S. Zee, 2017. Eye movement research in the     twenty-first century- a window to the brain, Mind, and more. The     Cerebellum. Published online 19 December 2017. Yasuo     Terao et al, 2017. What do eye movements tell us about patients with     neurological disorders? An introduction to saccade recording in the     clinical setting. Proceedings     of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences 2017; 93 (10): 772-801.
 • Andrew     T. Duchowski, 2002. A breadth-first survey of eye tracking application.     Behaviour research methods, instruments & computers. November 2002,     volume 34, issue 4, pp 455-470.
 • Anita     E. Pienaar et al, 2007. A review of the interrelationship between vestibular     dysfunction. Motor and learing disabilities and the rehabilitation     thereof. Sout African journal for research in sport, physical education     and recreation. 29(1): 129-146, 2007.
 • Chloe     Prado et al, 2007. The eye movements of dyslexic children during reading     and visual search: Impact of the visual attention span. Vision research,     47, 2521-2530, 2007.
 • Frederick R. Carrick et al, 2016. Eye-movement     training result in changes in qEEG and NIH stroke scale in subjects     suffering from acute middle cerebral artery ischemic stroke: A randomized     control trial. Frontiers in neurology, vol 7 (2016), article 3.
 • Frederick R. Carrick et al, 2015. Short- and     long-term effectiveness of a subject’s specific novel brain and vestibular     rehabilitation treatment modality in combat veterans suffering PTSD.     Frontiers in Public Health vol 3 (2015), article 151.
 • Gerry     Leisman et al, (2010). The effect of hemisphere specific remediation     strategies on the academic performance outcome of children with ADD/ADHD. International journal of     adolescence medicine and health 2010;22(2):00-00
 • John     D.E Gabrieli and Elisabeth S. Norton, 2012. Reading abilities: Importance     of visual-spatial attention. Current biology. Vol 22, no 9, 2012.
 • Jinger     Pan et al, 2014. Saccadic-target selection of dyslexic children when     reading Chinese. Vision research, 97, 24-30, 2014.
 • Michael     Gallaway et al, 2017. Vision therapy for post-concussion vision disorders.     Optometry and vision science 2017, volume 94 (1), p 68-73.  
 • Monica     Biscaldi et al, 1994. Saccadic eye movements of dyslexic and normal     reading children. Percetion, volum 23, page 45-64, 1994.
 • Rokhsareh     Badami et al, 2016. Effect of sport vision exercise on visual perception     and reading performance in 7- to 10-year-old developmental dyslexic     children. Journal of exercise rehabilitation. 2016; 12(6): 604-609.
 • R. J.     Leigh and Christopher Kennard, 2003. Using saccades as a research tool in     the clinical neuroscience. Brain (2004), 127, 460-477.
 • Sally     A. Jones and Roger A. Shinto, 2006. Improving outcome in stroke patients     with visual problems. Age and Ageing 2016; 35: 560-565.
 • Timothy Belton and Robert A. McCrea (2000).     Role of the Cerebellar Flocculus Region in Cancellation of the VOR During     Passiv Whole body Rotation. Journal of Neurophysiology, 84: 1599-1613, 2000.
 • Wei     Dong et al, 2012. Ischaemic stroke: the ocular motor system as a sensitive     marker for motor and cognitive recovery. Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry 2013; 84: 337-341.      

Kim Tore Johansen
December 6, 2023

Kontakt

Fyll i kontaktskjema eller kontakt oss direkte på mail.

Besøksadresse:
Sentrumklinikken Brain Camp
Vestre Strandgate 42
5. etasje
4612 Kristiansand
Norge

kontakt@brain-camp.no
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Oisann! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.