Om oss

Bilde av VNG
En ekspert prater med en kollega

Sentrumklinikken Brain Camp har lang og bred erfaring innen undersøkelse og tilpassing av rehabilitering til barn og voksne med plager som følge av nevrologisk sykdom og ervervet hjerneskade. Vi baserer vår tilnærming på den nyeste nevrovitenskapelige forskningen og bruker avansert databasert utstyr for å avdekke funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet.

Når du kommer til oss er det kiropraktor Kim Tore Johansen og hans team som undersøker deg og tilpasser skreddersydd rehabilitering. Med sin tilleggsutdannelse innen klinisk nevrovitenskap og nevrologisk rehabilitering har han i over 15 år hjulpet barn og voksne i alle aldre med plager som følge av nevrologisk sykdom og traumatisk hjerneskade. Inkludert balanseforstyrrelser og svimmelhet, dystoni, epilepsi, følgetilstander etter hjernebetennelse, følgetilstand etter hjerneslag, følgetilstand etter traumatisk hodeskade, komplekse smerte syndrom, multippel sklerose og Parkinsons sykdom.

Vår erfaring er at det er de små detaljene som kan være nøkkelen for effektiv rehabilitering. Din første undersøkelse hos er derfor bred og omfattende, og varer ca 5 timer. Undersøkelsen inkluderer tester som utfordrer blant annet muskel styrke og reflekser, hvordan hjernen bearbeider og samkjører forskjellige sanseinntrykk, balanse og koordinasjon, og finmotorisk kontroll over målbevisste øyebevegelser.
Vi bruker blant annet videonystagmografi (VNG) som er et databasert undersøkelses utstyr som måler forskjellige former for målbevisste øyebevegelser. Grunnen til vi bruker denne testen er at målbevisste øyebevegelser gir oss viktig informasjon om funksjonen til bestemte deler av hjernen og nervesystemet. Inkludert deler av hjernene som er involvert fysisk bevegelse, balanse og koordinasjon, og kognitive og eksekutive funksjoner.
En annen viktig databasert test vi bruker er databasert balansemåling. Databasert balansemåling gir oss informasjon om blant annet hvordan hjernen opplever kroppens orientering, og hvordan hjernen samkjører og bearbeider forskjellige sanseinntrykk samtidig. Inkludert bevegelses informasjon fra ledd og muskler i armer og ben, bevegelses informasjon fra ledd og muskler i rygg og nakke, balanse signaler fra balanseorganet i det indre øret, og visuelle inntrykk og visuell orientering.

En ung kvinne blir behandlet eller undersøkt av en spesialist
En spesialist prater med en pasient.

Alle testene vi gjør er viktige, men de databaserte testene har spesielt stor nytteverdi for oss da de gir oss objektiv informasjon om hvordan hjernen og nervesystemet fungerer og blir påvirket av rehabilitering. Vi gjentar derfor flere av testene, inkludert alle de databaserte testene etter 3 behandlinger for å evaluere hvordan hjernen og nervesystemet har respondert på rehabilitering. Basert på denne informasjon kan vi skreddersy videre rehabiliteringsplan og tilpasse hjemmeøvelser.  

Når vi har tilpasset hjemmeøvelser skal pasienten jobbe med hjemmeøvelsene på egenhånd i en uke før vi tar ny re-test for å se om det er behov for endringer. I noen tilfeller ser vi at samme øvelser som i første omgang forbedrer testene, kan blir overanstrengende i kombinasjon med annen hverdagsaktivitet og resultere i forverrelse av flere tester. For optimal effekt av hjemmeøvelser er vi er derfor avhengig av å re-evaluere om det er behov for justeringer i forhold til kompleksitet på øvelsene og mengde øvelser i løpet av en dag og uke. Når vi har funnet riktig vanskelighetsgrad og mengde på hjemmeøvelsene, skal pasienten jobbe med øvelser selv i en periode på 4-8 uker før vi tar ny re-test og re-evaluering for å se om vi kan gå videre med mer utfordrende øvelser som kan forbedre funksjon ytterligere. Viser re-evaluering at pasienten er klar for neste fase av rehabiliteringen vil vi lage nye øvelser som pasienten jobber med selv i en uke før ny re-test og re-evaluering. Dersom re-evaluering viser at øvelsene påvirker hjernen og nervesystemet som ønsket, skal pasienten jobbe med øvelsene selv i 3-5 måneder før neste re-evaluering.

Kontakt

Fyll i kontaktskjema eller kontakt oss direkte på mail.

Besøksadresse:
Sentrumklinikken Brain Camp
Vestre Strandgate 42
5. etasje
4612 Kristiansand
Norge

kontakt@brain-camp.no
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Oisann! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hake av for informasjonen du er interessert i, slik at vi kan sende deg tilpasset informasjon og nyheter.

Takk! Påmeldingen er mottatt.
Oisann! Vennligst prøv igjen.