Rehabiliteringsopphold

Rehabiliteringsopphold

For våre tilreisende pasienter som ikke bor i distriktet tilbyr vi 5 dagers rehabiliteringsopphold. Det er ikke nødvendig med henvisning for å bestille rehabiliteringsopphold.      

Rehabiliteringsoppholdet begynner med en 5 timers utredning på mandag, inkludert en grundig gjennomgang av funn. Vi gjør en grundig nevrologisk funksjons undersøkelse for å kartlegge hvilke deler av hjernen og nervesystemet som fungerer bra, og hvilke deler som har utfordringer og funksjons forstyrrelser. Dette inkluderer blant annet tester av muskel styrke, reflekser, balanse og koordinasjon, finmotorisk kontroll og koordinasjon over målbevisste øyebevegelser, og fysisk reaksjonsevne.

Etter alle testene er utført får pasienten pause på 1-1 ½ time mens kiropraktor Kim Tore Johansen går igjennom testresultater får å kartlegge både gode og dårlige funksjoner i hjernen og nervesystemet for å få et inntrykk av hvordan rehabilitering bør igangsettes. Pasient og eventuelt reisefølge vil så få en grundig oppsummering av undersøkelsen og hvordan opptreningen vil begynne.

De kommende dagene vil pasienten motta 3 behandlinger hver dag med 1 ½-2 timers pause mellom hver økt før dagen avsluttes med re-tester og re-evaluering. Re-tester og re-evaluering vil gi viktig informasjon om rehabilitering har hatt ønsket effekt på hjernen og nervesystemets funksjonsforstyrrelser, og om rehabilitering kan ha potensial til å forbedre pasientens symptomer. En av testene som er viktig ved re-evaluering er videonystagmografi (VNG). Dette er en databaser test som måler finmotorisk kontroll og koordinasjon over målbevisste øyebevegelser, og gir oss informasjon om funksjonen til bestemte deler av hjernen som er involvert i blant annet motorikk, koordinasjon og sanseoppfattelse.


Ved å re-teste finmotorisk kontroll over målbevisste øyebevegelser kan vi se om rehabilitering påvirker hjernen og nervesystemet som ønsket. Vi ser ofte forverrelse av testene når øvelser er for utfordrende for hjernen, eller når hjernen har laget kompensasjonsmekanismer som gjør at feil reflekser aktiviseres. Dette er veldig viktig informasjon for å kunne skreddersy rehabilitering som skal ha best mulig potensiale for å forbedre symptomer.
En av hjemmeøvelsene vi ofte bruker, er en databasert øyeøvelse der man skal følge et punkt som hopper. Denne enkle øyeøvelsen igangsetter en rekke komplekse funksjoner i hjernen, og kan hjelpe å forbedre blant annet visuell orientering, koordinasjon og konsentrasjon ved lesing.

Oppjustering eller nedjustering av vanskelighetsgrad, tyngde og mengde øvelser avgjøres etter hvordan re-testene utvikler seg og hvordan symptomene til pasienten utvikler seg dag for dag. Etter 3 dager med behandling og re-evalueringer har vi et godt grunnlagt for hvordan vi skal skreddersy hjemmetrening. Siste dagen av rehabiliteringsoppholdet brukes til å lære pasienten og eventuelt reisefølge hvordan øvelsene skal gjennomføres. Det vil bli brukt mye tid på å lære pasienten hvordan øvelsen skal utføres med riktig teknikk da feil utførelse kan forverre funksjon og symptomer. I tillegg til grundig gjennomgang av hjemmeøvelsene, får pasienten med seg detaljerte skriftlige instrukser samtidig som vi filmer gjennomføringen av hver øvelse slik at hen ikke skal være i tvil hvordan øvelsene skal utføres.

Rehabiliteringsoppholdet avsluttes med en siste re-test og re-evaluering som gir viktig informasjon om hvordan vi bør lage en korttidsplan (2-4 uker) og langtidsplan (3-6 måneder) før et eventuelt nytt rehabiliteringsopphold.

Selv om pasienten nå skal reise hjem og jobbe med hjemmeøvelser på egenhånd, vil vi følge tett opp og nedjustere eller oppjustere treningsprogram etter behov. Ved behov kan vi avtaler ekstra telefon- eller videokonsultasjoner for å kartlegge situasjon og endre rehabiliteringsplan deretter.          

Sentrumklinikken Brain Camp er et privat rehabiliteringssenter og alle kostnader må derfor dekkes av pasient selv. Vi har samarbeid med lokale hotell som kan tilby gode priser for overnatting og god service. Vår pasientkoordinator vil hjelpe pasient med booking av hotell og annen praktisk informasjon for å gjøre reise og rehabiliteringsoppholdet så bekvemt som mulig.

Kontakt

Fyll i kontaktskjema eller kontakt oss direkte på mail.

Besøksadresse:
Sentrumklinikken Brain Camp
Vestre Strandgate 42
5. etasje
4612 Kristiansand
Norge

kontakt@brain-camp.no
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Oisann! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hake av for informasjonen du er interessert i, slik at vi kan sende deg tilpasset informasjon og nyheter.

Takk! Påmeldingen er mottatt.
Oisann! Vennligst prøv igjen.