Svimmelhet

Stillingsbetinget Svimmelhet -Benign posisjonell paroksysmal vertigo (BPPV): Ufarlig, men hemmer livskvalitet.

Stillingsbetinget Svimmelhet -Benign posisjonell paroksysmal vertigo (BPPV): Ufarlig, men hemmer livskvalitet.

Stillingsbetinget svimmelhet betyr at svimmelhet utløses når du endrer posisjon på hodet, og kan ha forskjellige årsaker. Inkludert nakkespenninger og hjernens nedsatte bevissthet over nakkebevegelser, betennelse på balansenerven, og den mest vanlige årsaken som er benign posisjonell paroksysmal vertigo (BPPV). I Norge, også kjent som krystallsyken. I denne artikkelen skal vi legge vekt på BPPV, men vi skal skrive mer om andre formene for stillingsbetinget svimmelhet i senere artikler.

BPPV er som nevnt den vanligste årsaken til svimmelhet, og forskning indikerer at ca 10% av befolkningen vil pådra seg BPPV en gang i løpet av livet. Bare i Norge diagnostiseres over 80 000 personer med BPPV hvert år. Svimmelheten som følger BPPV kan oppleves som svært skremmende og gi en ekstremt intens fornemmelse av rotatorisk svimmelhet, men den er ikke farlig. Selv om BPPV ikke er en farlig eller livstruende tilstand betyr det ikke at den kan hemme eller ødelegge livskvaliteten. Den må derfor tas på alvor, og undersøkes og behandles av kompetent helsepersonell.

Svimmelheter et svært vanlig symptom, og så mange som 20% av oss plages med en eller annen form for svimmelhet i perioder. Svimmelhet kan være et sekundært symptom som følge av en nevrologisk sykdom eller skade, eller forårsaket av en skade eller sykdom i balanseorganet i det indre ørtet eller balansenerven. Heldigvis, i de aller fleste tilfellene er det ikke noe livstruende årsak og det er som regel alltid noe som kan gjøres for å redusere svimmelheten. Det er uansett viktig å bli undersøkt grundig så raskt som mulig slik at riktig behandling kan igangsettes eller henvise videre til riktig instans. Opplever man andre symptomer sammen med svimmelheten. Inkludert hodepine, dobbeltsyn, språkvansker eller vansker med å bevege på arme eller ben, er det veldig viktig å kontakte med din lege eller legevakt for å utelukke alvorlige tilstander som hjerneslag.

BPPV er en stillingsbetinget svimmelhet hvor partikler (otolitter) løsner inni balanseorgan (utriculus/sacculus) i det indre øret. Det betyr at du opplever svimmelhet ved endring av posisjon på hodet som f.eks. når du bøyer deg fremover for å ta på deg sko, snur deg i sengen, eller reiser deg fra liggende til sittende. Partiklene kommer på avveie inn i en eller flere bueganger, semisirkulær kanal, som også er del av balanseorgan i det indre øret. Disse partiklene forårsaker overaktivering av sensoriske strukturer (cupula) i buegangene som sender bevegelsesignaler til hjernen, og gir en falsk fornemmelse av bevegelse. Hjernen blir rett og slett lurt til å tro du er i mer bevegelse enn du er i. Samtidig som hjernen opplever falsk bevegelse, sender balanseorganet for mye signaler til musklene som beveger øynene. Dette resultere ukontrollerte øyebevegelser som vi kaller for nystagmus. Hver buegang sender signaler til bestemte øyemuskler og forårsaker karakteristiske øyebevegelser som forteller oss hvilken buegang som har løse partikler og er årsaken til BPPV. En av de vanligste testene for å diagnostisere BPPV er Dix-hallpike test. Denne testen utføres ved at hodet plasseres i en posisjon slik at partikler som har kommet på avveie i buegangene, utløser stillingsbetinget svimmelhet og stillingsbetinget nystagmus.  

Dix-hallpike test er gullstandard test for ådiagnostisere BPPV. Bildet viser hvordan vi tester pasienter med BPPV i TRV-stolmed video-okulografi. Behandling av BPPV ved hjelp av TRV-stol viser seg å væremer effektivt enn de tradisjonelle behandlings manøvrene.

                                                       Denne videoen demonstrer stillingsbetinget nystagmus som er karakteristisk for BPPV i venstre bakre buegang.

Man kan få to former for BPPV, canalolithiasis som er den vanligste typen (ca 80%), hvor partiklene flyter fritt i en eller flere bueganger. Og den andre formen for BPPV er cupulolithiasis, hvor partiklene klistrer seg fast på selve cupula. 

BPPV kan forårsake ekstremt intens svimmelhet som kan være svært funksjonsnedsettende. Men BPPV er som regel den enkleste svimmelheten å behandle dersom man har diagnostisert riktig buegang som er involvert. Forskning viser at 70-90% av mennesker med den vanligste typen BPPV i bakre buegang, canalolithiasis. Blir helt fri for svimmelhet etter 1-3 behandlinger med reponerings manøver. Dette er øvelser som får partiklene til å flyte på plass. Men det er dessverre så mange som 50% får tilbakefall i løpet av noen måneder eller år.   

Forskning viser også at selv uten behandling vil ca 70% bli fri for svimmelhet innen 4uker. Men så mange som 30% av dem med ubehandlet BPPV er plaget med svimmelhet i 3 måneder eller lenger. Selv om svimmelhet gir seg etter 4 uker uten behandling, går pasienten med unødvendig ubehag og nedsatt livskvalitet lenger enn dem som får behandling. Og dersom man er plaget med svimmelhet forårsaket av BPPV over 3 måneder, kronisk BPPV,  er det en større risiko for å utvikle andre former for svimmelhets syndrom som er betydelig med kompleks å behandle enn BPPV. Inkludert persisterende posturalperseptuell svimmelhet (PPPD). Vil vi skriver mer om PPPD og andre svimmelhetsyndrom i en senere artikkel.

Ide fleste tilfeller med BPPV er årsaken ukjent, men man er betydelig mer utsatt for å få BPPV dersom man har stoffskifte problem, er i overgangsalder, diabetes, høyt kolesterol, migrene, utsatt for hodetraumer som ved trafikkulykke eller fall, og ved alder over 50 år. Forskning viser at det kan være mer komplisert og tar lenger tid å behandle pasienter med BPPV dersom man er i en av disse risikogruppene. Man må ofte kombinere behandling av BPPV med annen rehabilitering, inkludert vestibular rehabiliterings terapi.

Behandling av svimmelhet og BPPV

Sentrumklinikken Brain Camp har lang erfaring med behandling og rehabilitering av pasienter med forskjellige former for svimmelhet. Etter en kort telefonsamtale, avgjør vi hvilken type undersøkelse som anbefales. Dersom det mistenkes en annen årsak enn BPPV, anbefaler vi en omfattende nevrologisk undersøkelse som varer ca 5 timer for å kartlegge hvilke deler av balanse og sansesystemet som trenger rehabilitering og hvordan denne rehabiliteringen skal skreddersys best mulig. Denne undersøkelsen inkluderer blant annet videonystagmografi som analyserer målbevisste øyebevegelser for å se hvordan forskjellige deler av hjernen og nervesystemet fungerer, databasert balansemåling, og tester som utfordrer forskjellige deler av koordinasjonssystemet. Pasienten testes også for BPPV, da det er mulig å ha årsaker til svimmelhet som post-commotio syndrom, PPPD eller Mal de Debarquement syndrom i kombinasjon med BPPV.

For pasienter hvor det mistenkes at BPPV er årsaken til svimmelhet, anbefaler vi en mer målrettet undersøkelse for BPPV som varer ca 60 minutter. Denne undersøkelsen inkluderer nevrologisk undersøkelse for å utelukke alvorlig sykdom, Dix-Hallpike test med video-okulografi som er standard test for BPPV, og tester for andre typer stillingsbetinget svimmelhet. Video-okulografi er en undersøkelse med en maske som har påmontert infrarødt kamera for analyse av øyerykninger, nystagmus, forårsaket av BPPV. Video-okulografi er viktig for å bedre kunne analysere hvilken retning nystagmus beveger seg i og hvor lenge nystagmus varer. Denne informasjonen forteller oss hvilken buegang som har BPPV, og hvilken form for BPPV pasienten har. Dette er essensielt, da de forskjellige buegangene og formene for BPPV krever forskjellig behandling. For pasienter med BPPV, er vi en av få klinikker i Europa som kan tilby undersøkelse og behandling i TRV-Stol i tillegg til å gi grundig opplæring hvordan man kan gjøre reponerings manøver selv som hjemmebehandling.

TRV-stoler utviklet av Dr. Thomas Richard-Vitton (TRV), en Fransk øre, nese, hals spesialist. TRV-stolen er designet for å rotere pasienten 360 grader i flere plan, og skaper akselerasjon av væsken i buegangene for å «riste» løs partiklene på en mer effektiv måte enn de tradisjonelle manøvrene. Forskning viser at behandlingen av BPPV i TRV-stol kan ha betydelig mer effektiv effekt, og mer skånsom for pasienter som har vansker med å gjennomføre de mer tradisjonelle behandlingsmetodene som følge av for eksempel nakkeskade. Behandling ved hjelp av TRV-stol viser seg å kunne være betydelig mer effektivt for dem som er plaget med kronisk BPPV og har hyppige tilbakefall, og for dem som har BPPV i flere bueganger. Det viser seg også at behandling ved hjelp av TRV-stol, kan reduserer risikoen for tilbakefall eller redusere hyppigheten av tilbakefall.  

Referanser:
 • American Hearing research     foundation.
 • Abdul Kader Afif Yamout, 2022. Comparison     of the effectiveness of TRV chair and canalith repositioning procedure     (VRP) for the treatment of benign positional paroxysmal positional vertigo     (BPPV). International journal of otolaryngology and head & neck     surgery, 2022, 11, 143-153.
 • Balanselaboratoriet.no
 • Berit Hackenberg et al,     2023. Vertigo and its     burden of disease-Results from a population-based study. Laryngoscope     Investigative Otolaryngology. 2023.
 • Bhattacharyya N, et al. 2008. Clinical     practice guideline: benign paroksysmal positional vertigo. Otolaryngol     Head Neck Surg. 2008.
 • Dimitris G, et al. 2011. Diagnosis of     single- or Multiple-Canal benign paroksysmal positional vertigo according     to the type of nystagmus. International Journal of Otolaryngology, vol     2011, page 13, 2011.
 • Giuseppe Chiarella, wt al,     2017. Hashimoto thyroiditis     and vestibular dysfunction. Endocrine practice 2017; 23: 7: 863-868.
 • Gordon CR, et al. 2004. Is posttraumatic     benign paroksysmal positional vertigo different from the idiopathic form?.     Arch Neurol. 2004.
 • Gordon CR, et al. 2005. Benign paroksysmal     positional vertigo: who can diagnose it, how should it be treated and     where? Harefua. 2005.
 • Hansen S, Kalberg M.     Benign åaropksysmal positional vertigo- den hyppigste form for otogen     vertigo. Ugeskr Læger 2007; 169: 1996-2002.
 • Krystallsyken.com
Kim Tore Johansen
November 23, 2023

Kontakt

Fyll i kontaktskjema eller kontakt oss direkte på mail.

Besøksadresse:
Sentrumklinikken Brain Camp
Vestre Strandgate 42
5. etasje
4612 Kristiansand
Norge

kontakt@brain-camp.no
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Oisann! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.